Blog

Šaranje jaja

Da bi se neko jaje lepo ukrasilo šaranjem, potrebno je bilo mnogo strpljenja, ali i veštine, pa se moglo poveriti i ženama van kuće. Takođe, ova jaja nisu korišćena za tucanje, već su se poklanjala važnim gostima.
Šaranje jaja se može izvesti na više načina. Tehnika kada se za to upotrebljava vosak, naziva se batik tehnika. Suština je da se na pojedinim delovima nakaplje vosak, pa se nakon bojenja vosak skine; delovi koji su bili prekriveni ostaće neobojeni. Za nanošenje voska koristi se i tzv. lulica.

 

Povezane objave